0
Košík je prázdny
0

  Reklamácia tovaru

  20.10.2020

  REKLAMÁCIA TOVARU


  Ak sa na Vašom zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne závada, máte zo zákona právo túto závadu reklamovať. Záruka na nový zakúpený tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Začína plynúť dňom nákupu. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.
   

  AKO NA TO?
   

  Pokiaľ ste registrovaný zákazník, viete si jednoducho vyplniť elektronický formulár po Vašom prihlásení a pohodlne nájsť kupovaný produkt podľa seriového čísla, prípadne poľa danej faktúry. Ak ste nakúpili reklamované zariadenie jednorázovo bez registrácie, vyplňte prosím elektronický PDF dokument, vytlačte ho a priložte do balíka.

  Balíček s tovarom nám odošlite na adresu:

   

  • TES-SLOVAKIA s.r.o.
  • Kragujevská 3754/4
  • 010 01 Žilina
    

  DO BALÍKA JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ:
   

  - Kópiu daňového dokladu (faktúru).

  - Elektronický formulár určený na reklamáciu tovaru nájdete tu:  

   

  ČO EŠTE POTREBUJETE VEDIEŤ:
   

  • Venujte vo formulári extra pozornosť políčku „IBAN“. V prípade nesprávneho vyplnenia vám v prípade potreby nebudeme schopní peniaze včas vrátiť.
  • Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.
  • O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s vyrozumením. 
  • Odporúčame zásielku odoslať ako doporučeným balík s poistením, aby ste v prípade straty tovaru na ceste k nám mohli záležitosť reklamovať.
  • Prosím, neposielajte nám tovar na dobierku, bude vám doručená späť.

   

  Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či porucha nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu alebo predávajúceho. Tovar, ktorý bol nejakým spôsobom zo strany kupujúceho pozmenený alebo upravený, nie je možné reklamovať. Tovar, ktorý nesie známky hrubého zaobchádzania, je poškodený mechanicky, alebo je poškodený chybným zapojením napájania – prepólovaním, nie je možné reklamovať.
   

  Zodpovednosť predávajúceho za poškodenia, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť nevzniká, ak tieto poškodenia boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci splnil svoj záväzok. Tovar na reklamáciu je potrebné doručiť, ak to nie je dohodnuté inak, v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.