0
Košík je prázdny
0

    Active Server Pages chyba ASP 0115'

    Neoèekávaná chyba.

    /default.asp

    V externím objektu došlo k zachytitelné chybì (C0000005). Skript nemùže být dále spuštìn.